„Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896–1939” Edward Zajiček

Polacy znaleźli się w gronie pionierów kinematografii, wynalazców i promotorów nowego medium. Na ziemiach polskich, pod zaborami, od prapoczątków kina wykształcała się sieć kin i nowe zawody – kinooperatora, producenta i dystrybutora „„Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896–1939” Edward Zajiček”

„1937: Michał Waszyński. Oko jako doskonały obiektyw. W 111. rocznicę urodzin Michała Waszyńskiego” Agnieszka Żuk

Monografia jednego tylko, ale na tle całej działalności artystycznej Michała Waszyńskiego, szczególnego filmu z 1937 roku, […] wyjątkowo jasno prezentuje bardzo skomplikowany i rozległy w istocie temat. Waszyński należał do najwybitniejszych „„1937: Michał Waszyński. Oko jako doskonały obiektyw. W 111. rocznicę urodzin Michała Waszyńskiego” Agnieszka Żuk”

„Miasto skazanych, 2 lata w warszawskim getcie” Jerzy Jurandot, „Dzieci getta” Stefania Grodzieńska

Miasto skazanych, 2 lata w warszawskim getcie to książka, w której po raz pierwszy opublikowane zostają wspomnienia z czasów Holokaustu wybitnego satyryka, poety, dramaturga, scenarzysty filmowego i autora wielu popularnych piosenek – „„Miasto skazanych, 2 lata w warszawskim getcie” Jerzy Jurandot, „Dzieci getta” Stefania Grodzieńska”