„Stare Kino”
Redakcja Klubu Retro

ISSN 2543-652X

 

Redaktorka naczelna

Mirela Tomczyk
redakcja@stare-kino.pl

 

Promocja/PR/Partnerstwo
z-ca redaktorki naczelnej

Olga Gaertner
promocja@stare-kino.pl

 
 
 

Redakcja / korekta
Agnieszka Dziewulska

Autorką logo SK jest
Inga Król

 

Archiwalne, papierowe wydania „Starego Kina” można kupić, składając zamówienie na mail:
promocja@stare-kino.pl

 

„Stare Kino” dołożyło wszelkich starań, aby skontaktować się ze wszystkimi właścicielami zdjęć lub archiwalnych tekstów i uzyskać ich zgodę użyczenia archiwaliów na potrzeby artykułów zamieszczanych na stronie „Starego Kina”. Okazało się to jednak, z wielu względów, niemożliwe. Dlatego redakcja prosi właścicieli praw majątkowych i autorskich o informację, czy wyrażają zgodę na zamieszczanie ich materiałów na stronie www.stare-kino.pl.
Uszanujemy każdą decyzję.

 

Redakcja „Starego Kina” często korzysta w ramach wolnego dostępu z ilustracji, które są dostępne w domenie publicznej w bibliotekach cyfrowych. Ich lista jest dostępna w Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, możliwe jedynie za zgodą redakcji Starego Kina

 

 

PARTNERZY: