Kłopoty Stefana Jaracza z ZASP-em

Przed kilku dniami z okazji otwartego listu, ogłoszonego przez Leonię i Henryka Barwińskich, których bez uzasadnienia i bez uwzględnienia zasług tych artystów dla sceny polskiej skreślono z listy członków ZASP-u

Przedwojenna reklama

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy  zaprasza 𝟭𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 na projekcję ośmiu 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘄𝗼𝗷𝗲𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗲𝗸𝗹𝗮𝗺, uzupełnioną komentarzem eksperta.