Tykocińska Akademia Kresów

Tykocińska Akademia Kresów to 9 dniowy festiwal filmowy z udziałem wybitnych aktorów, reżyserów, pisarzy i znawców tematu. Towarzyszą mu koncerty, spektakle, spotkania autorskie, prelekcje, dyskusje, wspomnienia geniuszy polskiego kina.

Planowany jest również benefis jednego z najwybitniejszych twórców narodowego kina – Janusza Majewskiego oraz obchody 90. urodzin mistrza.

Tykocińska Akademia Kresów jest przedsięwzięciem wynikającym z sentymentów do polskich Kresów. Na jednej imprezie, w jednym miejscu, zaprezentowane będą literatura, malarstwo, film, teatr i piosenka, które powstały na Kresach (we Lwowie i jego okolicach), bądź stworzone zostały przez ludzi Kresów: Zbigniewa Herberta, Mariana Hemara, Jerzego Majewskiego, Wojciecha Pszoniaka i innych.

W programie będą projekcje retrospektyw filmowych, spotkania literackie i filmowe, spektakle teatralne, koncerty, wernisaże plastyczne.

Jedno z badań społecznych przeprowadzonych jeszcze przed II wojną światową wykazało, że na 200 wybitnych Polaków, którym odrodzona Polska zawdzięcza niepodległość, 120 było ze Lwowa i Wilna. Fakt ten zainspirował organizatorów do podjęcia wątku polskiej kinematografii i Kresów.

Celem stało się stworzenie cyklicznego wydarzenia o wysokiej randze artystycznej, który będzie miał szczególne znaczenie dla kultury województwa podlaskiego, będzie sprzyjał nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych i, co ważne, poprzez wysoki potencjał promocyjny stanie się marką kulturalną województwa podlaskiego.

To właśnie w Tykocinie król Polski Zygmunt August wybudował okazały zamek swojej żonie Barbarze. Tam również inny z królów, August II Sas uchwalił w 1705 r. najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Tykocińska Akademia Kresów po raz pierwszy w ujęciu wieloaspektowym przywoła pamięć Kresów poprzez literaturę, teatr, film, muzykę. Uczestnicy poznają dorobek lwowian w poświęconych im retrospektywach. Większość wydarzeń będzie miała charakter otwarty. Aktualności będzie można śledzić na specjalnie stworzonej stronie internetowej – tam również ukażą się sylwetki gości, ciekawostki związane z Tykocinem i Lwowem, fotorelacje. W trakcie spotkań będzie również możliwość dyskusji z twórcami. Tykocińska Akademia Kresów to blisko 40 gości specjalnych z szerokiego rozumianego świata kultury – aktorów, reżyserów, prelegentów, pisarzy i muzyków.

[materiały prasowe]

 

Program

TYKOCIŃSKA  AKADEMIA  KRESÓW 28.07 – 05.08.2021 r.

 

28.07 (środa)

Godzina

Program

Miejsce

16:00

ZA WINY NIEPOPEŁNIONE. EUGENIUSZ BODO reż. Stanisław Janicki
Prelekcja – okres lwowski i zesłanie Eugeniusza Bodo –  red. Stanisław Janicki

KINO HETMAN

18:00

Prelekcja o Litwie i Wilnie czasów Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny – prof. Stanisław Nicieja
BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA reż. Józef Lejtes
Dyskusja po filmie z udziałem prof. Stanisław Nicieji i Stanisława Janickiego

21:00

Kino nocne
PAN WOŁODYJOWSKI reż. Jerzy Hoffman
Prelekcja: red. Stanisław Janicki

RYNEK TYKOCIN

 

29.07 (czwartek)

Godzina

Program

Miejsce

12:00

Spotkanie ze Stanisławem Janickim, autorem cyklu filmowego W Starym Kinie
Przegląd dorobku JANUSZA MAJEWSKIEGO

KINO HETMAN 

14:00

SUBLOKATOR reż. Janusz Majewski
Prelekcja o twórczości reżysera – red. Stanisław Janicki
Spotkanie Z Magdaleną Zawadzką i reżyserem prowadzi red. Stanisław Janicki

17:00

LEKCJA MARTWEGO JĘZYKA reż. Janusz Majewski
Prelekcja o Kresach – Ukraina, prof. Stanisław Nicieja
Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem, reżyserem i prof. Stanisławem Nicieją – prowadzi dr Łukasz Jasina

19:30

Koncert DUMY KRESOWE, prof. Jacek Kowalski, Henryk Kasperczak, Tomasz Dobrzański

RESTAURACJA ALUMNAT

21.30

Kino nocne
100. rocznica urodzin Kazimierza Górskiego (Lwów)
KAZIU. POLSKA CI DZIEKUJE reż. Józef Węgrzyn
POLSKA GOLA reż. Janusz Kidawa

RYNEK TYKOCIN

 

30.07 (piątek)

Godzina

Program

Miejsce

10:00

WSPOMNIENIE O STANISŁAWIE LEMIE (100. ROCZNOCA URODZIN)
PRZEKŁADANIEC Andrzej Wajda, SOLARIS Boris Lankosz
Prelekcja red. Stanisław Janicki

KINO HETMAN 

 12:00

 Spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją – autorem Kresowej Atlantydy

14:00

ZAKLĘTE  REWIRY reż. Janusz Majewski
Prelekcja i rozmowa z reżyserem
Udział wezmą: Łukasz Adamski, prof. Stanisław Nicieja, Sławomir Koper, Ewa Dałkowska, reż. Janusz Majewski, dr  Łukasz Jasina

17:00

ZAZDROŚC I MEDYCYNA reż. Janusz Majewski
Prelekcja i prowadzenie dyskusji z reżyserem – red. Stanisław Janicki

19:00

SPRAWA GORGONOWEJ reż. Janusz Majewski
Prelekcja o Lwowie i o sprawie Rity Gorgonowej: prof. Stanisław Nicieja
Debata z udziałem prof. Stanisława Nicieji, Sławomira Kopra, Ewy Dałkowskiej, reż. Janusza Majewskiego, dr. Łukasza Jasiny

21:00

Uroczyste Otwarcie

RESTAURACJA ALUMNAT

21:30

Koncert CZEREMSZYNA 

 

31.07 (sobota)

Godzina

Program

Miejsce

10:00

UPIÓR W KUCHNI reż. Janusz Majewski (1993)
Prelekcja: Łukasz Adamski

KINO HETMAN 

12:00

Spotkanie z pisarzem Sławomirem Koprem, autorem książki Ostatnie lata polskich kresów

13:00

Krótkie formy – JANUSZ MAJEWSKI
RONDO, ALBUM FLEISCHERA, JAZZ POLAND, AWATAR, JA GORĘ
Prowadzenie: Stanisław Janicki 

16:00

WSPOMNIENIE O WOJCIECHU PSZONIAKU
WESELE reż. Andrzej Wajda
Prelekcja o Wojciechu Pszoniaku – ks. Andrzej Luter
Rozmowę z Januszem Majewskim i  Danielem Olbrychskim poprowadzi ks. Andrzej Luter

19:00

LWOWSKA SZKOŁA NATEMATYCZNA – STANISŁAW ULAM
GENIUSZE reż. Thor Klein
Prelekcja i prowadzenie rozmowy z Phillipe Tłokińskim – dr Łukasz Jasina

21:00

Kino Nocne
C.K. DEZERTERZY reż. Janusz Majewski
Prelekcja Łukasz Adamski, krótka rozmowa z reżyserem

RYNEK TYKOCIN

 

01.08 (niedziela)

Godzina

Program

Miejsce

11:30

Dyskusja po filmie C.K. DEZERTERZY z udziałem reż. Janusza Majewskiego, Wiktora Zborowskiego
Prowadzenie: Łukasz Adamski

KINO HETMAN 

13:30

WSPOMNIENIE O WOJCIECHU PSZONIAKU
KORCZAK reż. Andrzej Wajda
PAPKIN. SZTUKA AKTORSKA (krótki metraż)
Prelekcja i rozmowa z panią Barbarą Pszoniak – ks. Andrzej Luter

17:00

ZIEMIA OBIECANA reż. Andrzej Wajda
Prelekcja przed filmem – ks. Andrzej Luter.
Prowadzenie rozmowy z Andrzejem Sewerynem i Danielem Olbrychskim – ks. Andrzej Luter i dr Łukasz Jasina

21:00

Tykociński Teatr Amatorski ROZMOWY Z PANIĄ MORTIS

RESTAURACJA ALUMNAT

21.00

Kino nocne
ZŁOTO DEZERTERÓW reż. Janusz Majewski
Prelekcja dr Łukasz Jasina

RYNEK TYKOCIN

 

 

02.08 (poniedziałek)

Godzina

Program

Miejsce

 10:00

Prelekcja o agresji sowieckiej na Kresy (Lwów, Białystok) – prof. Stanisław Nicieja
OSWOBODZENIE reż. Aleksander Dowżenko

 

12:00

Spotkanie z pisarzem Andrzejem Franaszkiem, autorem książki Herbert. Biografia. NiepokójHerbert. Biografia. Pan Cogito. Prowadzenie: Łukasz Adamski

KINO HETMAN 

 

WSPOMNIENIE O ZBIGNIEWIE HERBERCIE

15:30

HERBERT. Barbarzyńca w ogrodzie, reż. Rafel Lewandowski
Wykład o Zbigniewie Herbercie – Andrzej Franaszek, autor biografii Zbigniew Herbert, rozmowę z reżyserem i Andrzejem Franaszkiem, prowadzi dr Łukasz Jasina

18:00

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE reż. Robert Gliński
Prelekcja o wojennym Lwowie – Sławomir Koper
Rozmowę z reżyserem Robertem Glińskim prowadzi dr Łukasz Jasina

21:00

KONCERT Magdalena Warzecha z zespołem, utwory Zbigniewa Herberta

RESTAURACJA ALUMNAT

 

03.08 (wtorek)

Godzina

Program

Miejsce

10:00 

WSPOMNIENIE O ADAMIE ZAGAJEWSKIM
SOLIDARNOŚĆ I SAMOTNOŚĆ ADAMA ZAGAJEWSKIEGO reż. Paweł Woldan
WIDOK Z KRAKOWA reż. Magdalena Piekorz
Prelekcja o Adamie Zagajewskim – prof. Andrzej Franaszek

KINO HETMAN 

12:00

Spotkanie z ks. kan. dr. Andrzejem Lutrem, członkiem redakcji kwartalnika „Więź”

14:00

WSPOMNIENIE O WOJCIECHU PSZONIAKU
AUSTERIA reż. Jerzy Kawalerowicz
Prelekcja: red. Stanisław Janicki

16:00

DANTON reż. Andrzej Wajda
Prelekcja i prowadzenie dyskusji – dr Łukasz Jasina

18:30

MAŁA MATURA 1947 reż. Janusz Majewski
Prelekcja i prowadzenie rozmowy z reżyserem – Łukasz Adamski

21:00

Spektakl Teatru Kamienica WIERA GRAN
Występują: Justyna Sieńczyłło i Piotr Burczyk

RESTAURACJA ALUMNAT

 

04.08 (środa)

Godzina

Program

Miejsce

11:00

Spotkanie z Januszem Majewskim, autorem książek Mała matura, Czarny mercedes, Ryk kamiennego lwa
Dyskusja kończąca Tykocińską Akademię Kresową z udziałem reż. Janusza Majewskiego, Soni Bohosiewicz, Wiktora Zborowskiego
Prowadzenie: dr Łukasz Jasina

KINO HETMAN 

13:30

WSPOMNIENIE O MARIANIE HEMARZE – prelekcja Anna Mieszkowska
Spektakl  DWAJ PANOWIE B., CZYLI PIERWSZY KOCHANEK reż. Janusz Majewski
Debata o Marianie Hemarze z udziałem Anny Mieszkowskiej,  Sławomira Kopra i Wiktora Zborowskiego prowadzi red. Stanisław Janicki

16:30

W CIEMNOŚCI reż. Agnieszka Holland
Prelekcja i prowadzenie dyskusji: dr Łukasz Jasina
Prelekcja o wojennym Lwowie – Sławomir Koper
Rozmowę z reżyserką poprowadzi dr Łukasz Jasina

20:00

Pieśni i utwory Mariana Hemara – Marian Opania

RESTAURACJA ALUMNAT

21:30

Kino nocne
ABC MIŁOŚCI reż. Michał Waszyński

Prelekcja: red. Stanisław Janicki

RYNEK TYKOCIN

 

05.08 (czwartek)

Godzina

Program

Miejsce

12:00

Spotkanie z Anną Mieszkowską, autorką książek o Marianie Hemarze: Ja, kabareciarz, Od Lwowa do Londynu, Mistrzowie kabaretu. Marian Hemar i Fryderyk Járosy

KINO HETMAN 

13:00

CZARNY MECEDES reż. Janusz Majewski
Prelekcja pt. „Janusz Majewski – literat” – dr Łukasz Jasina
Rozmowa po filmie z reżyserem i Marią Dębską – dr Łukasz Jasina

16:00

EPITAFIUM DLA BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY reż. Janusz Majewski
Prelekcja: Tykocińsko – knyszyński okres Zygmunta Augusta, red. Sławomir Koper
Spotkanie z  reżyserem i Anną Dymną – prowadzi Łukasz Adamski

18:30

BENEFIS JANUSZA MAJEWSKIEGO  z okazji 90. rocznicy urodzin

RESTAURACJA ALUMNAT

21:00

Kino Nocne
EXCENTRYCY, CZYLI PO DRUGIEJ STRONIE ULICY
Prelekcja – Łukasz Adamski. Krótka rozmowa z Sonią Bohosiewicz i Wiktorem Zborowskim

RYNEK TYKOCIN

 

 

Like
1