„Mieczysława Ćwiklińska” Jan Lorentowicz

Biografia wybitnej artystki, napisana jeszcze za jej życia.

Książka w wolnym dostępnie na platformie POLONA

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej w Polsce
Data wydania: 1936
Liczba stron: 82
[materiały prasowe]

Like