Anna Mieszkowska. Łączyć przeszłość z przyszłością

Pani Anno czy pamięta Pani moment, w którym zainteresowała się Pani przedwojennymi artystami, kabaretem, przedwojenną piosenką? Czy zainteresowała Panią postać czy raczej zjawisko?