Trzy dziewczynki wyratowane z topieli

„Nowy Kurjer” 1937, nr 180

 

W Jastrzębiej Górze, podczas pobytu wycieczki złożonej z kilkunastoletnich uczennic, omal nie doszło do tragicznego wypadku.
Kilka uczestniczek tej wycieczki udało się nad brzeg morza, by zażyć kąpieli morskich.
Z powodu zbyt wysokiej fali wywieszone były znaki ostrzegawcze. Uczennice nie zwróciły na to uwagi.
Po chwili rozległy się rozpaczliwe wołania o pomoc. Kilka dziewczynek porwanych przez fale zaczęło tonąć.
Jakiś mężczyzna rzucił się na pomoc nieszczęśliwym, został jednak porwany przez wzburzone fale.
Wypadek ten zauważyło z odległości towarzystwo, wśród którego znajdował się znany warszawski artysta Aleksander Żabczyński, konsul polski w Czerniowcach w Rumunii p. Gustowski i p. Wądłowski.
Wszyscy trzej panowie rzucili się w morze na ratunek tonącym. Po ciężkich wysiłkach wydobyli na brzeg trzy dziewczynki i tonącego mężczyznę.
Po dłuższych zabiegach udało się wszystkich przywrócić do życia.

 

(artykuł prasowy z archiwum Mireli Tomczyk)


Zdjęcie wprowadzające: „Kino” 1938, nr 31

 

Like
1