Stare Kino

„Kino Kresów. Kultura filmowa na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej”

Kino Kresów. Kultura filmowa na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej to katalog wystawy przygotowanej przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Kresy Wschodnie – źródło mitu i tęsknoty. Dla kolejnych pokoleń kwintesencja nostalgii „„Kino Kresów. Kultura filmowa na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej””

Stare Kino

„Powrót birbanta” (2018)

W 2018 roku, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, NCKF podjęło się eksperymentalnego odtworzenia „Powrotu Birbanta”. Zrekonstruowany biopleograf został przygotowany do działania, powstała taśma z charakterystyczną perforacją pomiędzy klatkami. Plan zdjęciowy odbył się 14 grudnia w Łodzi.