Hairspray. The Broadway Musical

Przed drugą wojną światową na najlepsze premiery kabaretowe przyjeżdżano z różnych miast i miasteczek do Warszawy. Jesienią lub zimą – najczęściej w karnawale. A latem warszawskie zespoły ruszały w objazd, odwiedzając teatry i kinoteatry na tak zwanej prowincji.