Pola Negri bez pereł w Berlinie

Pola Negri bez pereł w Berlinie

„Rozwój”
9 lutego 1930, nr 39

fot. Charles Gates Sheldon (1924)
źródło: The Silent Film Group/FB

Podczas pobytu znanej polskiej gwiazdy filmowej, Poli Negri, w Berlinie, do ho­telu Adlon, w którym artystka zamieszkała, przybył egzekutor sądowy i zajął sznur pe­reł. Pola Negri podniosła tak energiczny protest, że dyrekcja hotelu zmuszona była do interwencji. Wreszcie doszło do ugody na podstawie której perły zostały zdeponowane w dyrekcji hotelu.

Prolog tej sprawy przedstawia się na­stępująco: agent filmowy Rachmann, który pośredniczył między wytwórnią filmową Parufamet a Polą Negri, zażądał od niej wynagrodzenia w wysokości 60 tysięcy dola­rów, czego artystka nie uznała. Nie wiadomo, z jakich powodów, Rachmann nie wniósł pretensji przed sąd amerykański, lecz czekał na przybycie artystki do Nie­miec.

Dowiedziawszy się o przyjeździe Poli Negri do Berlina, Rachmann zwrócił się do sądu gdzie uzyskał zezwolenie na egzekucję celem zabezpieczenia w wysokości 20 tysięcy marek. Na tej podstawie doszło do powyż­szego zajścia. Przeciw Rachmannowi wnosi Pola Negri skargę.

 

 

Pola Negri skarży o pół miliona franków odszkodowania

„Głos Poranny”
21 lutego 1930, nr 51

PARYŻ, 20 lutego. (Tel. wł.)

„Naokoło świata” 1928, nr 46

Pola Negri obrażona aluzjami pewnego dziennikarza paryskiego, który pisząc o zasekwestrowaniu naszyjnika z pereł przez dawnego berlińskiego impresaria artystki, wyraził przypuszczenie, że wszyst­ko to było umówionym trikiem reklamowym – zaskarżyła go do sądu i sprawę powierzyła adwoka­towi Robertowi Bernsteinowi, bratu znanego pisarza dramatyczne­go.

– Ja nie jestem z tych kobiet, które gubią, każą sobie kraść albo odbierać sobie kolie, aby tylko spowodować rozgłos – oświadcza Pola Negri.

Artystka żąda od podejrzliwego dziennikarza 500 tys. franków odszkodowania za straty moralne spowodowane jego insynuacją.

 


Zdjęcie wprowadzające: pozowane zdjęcie Poli Negri (fragment pocztówki).

 

Like
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments