Hemar skarży Kiepurę o samowolną zmianę tekstu „Pieśń nocy”

Sensacyjna skarga przeciwko Kiepurze

„5-ta Rano” 3 czerwca 1933, nr 155

Do wydziału III karnego Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła sensacyjna skarga autora teatrów rewiowych p. Mariana Hemara przeciwko śpiewakowi tenorowi Janowi Kiepurze o pogwałcenie prawa autorskiego.   

W skardze tej p. Hemar zarzuca p. Kiepurze samowolne przekształcenie słów jego pieśni, którą p. Kiepura wykonał w filmie Pieśń nocy.

Ponieważ p. Kiepura przebywa stale w podróży po Europie, co nastręczało trudności w powiadomieniu go o skardze, skorzystano z jego pobytu w Warszawie i w dniu wczorajszym został p. Kiepura doręczony akt oskarżenia, podczas koncer­tu, z którym wystąpi w gmachu Filharmonii.

(a.n.)

 

 

Kiepura oskarżony
Niespodzianka po przyjeździe do Warszawy

„Dzień Dobry” 3 czerwca 1933, nr 152

Literat p. Marian Hemar złożył przez pełnomocnika swego adw. G. Beylina skargę do prokuratora przeciwko p. Janowi Kiepurze, za­mieszkałemu obecnie w Warsza­wie w hotelu Europejskim.

W skardze swej p. Hemar zarzu­ca p. Kiepurze, że bez zezwolenia jego poczynił przeróbki w pieśni, śpiewanej w filmie pt. Pieśń no­cy.

W przeróbce kwestionowany tekst pieśni brzmi:

Płomienna fala słów miłosnych
Ku tobie mknie
Pieśń ta błaga cię
Powiedz, że kochasz mnie.

P. Hemar usiłował zatarg załat­wić na drodze polubownej, jednak pertraktacje z p. Kiepura nie do­prowadziły do załatwienia sporu, wobec czego p. Hemar w drodze postępowania sadowego zmierza do ustalenia swych praw.

W dniu dzisiejszym władze pro­kuratorskie w Warszawie doręczą p. Janowi Kiepurze akt oskarżenia.

 

Hemar skarży Kiepurę o samowolną zmianę tekstu Pieśń nocy

„Głos Poranny” 4 czerwca 1933, nr 153

Z Warszawy donoszą: Znakomitego śpiewaka p. Jana Kiepurę, który wczoraj zawitał do stolicy celem dania jedynego koncertu w Filharmonii, spotkała na wstępie jego pobytu w kraju dość niemiła niespodzianka. Oto – jak  się dowiadujemy – wczoraj  wnie­siona została do III wydziału karnego Sądu Okręgowego skarga adw. G. Beylina, działające­go w imieniu literata Mariana Hemara, przeciw p. Kiepurze o naruszenie jego praw autorskich.

Geneza tej sprawy jest nastę­pująca.

P. Hemar jest autorem tekstu słynnej piosenki pt. Pieśń nocy, napisanego do muzyki Spolansky’ego, śpiewanej przez Kiepurę w głośnym filmie, o tej samej nazwie, w której — juk wiadomo — nasz mistrz świe­cił prawdziwe tryumfy. Okazu­je się, że p. Kiepura nie śpie­wał w całości tekstu p. Hemara lecz, że samowolnie, wbrew je­go wiedzy i intencji, zmienił w pewnej istotnej części piosenki jej tekst, którą zresztą śpie­wał „do słów Hemara”.

Autor p. Hemar dopatrzył się w tym samowoli ze strony p. Kiepury i wystąpił do sądu ze skargą o naruszenie jego praw autorskich.

Skardze, jak się dowiadujemy, będzie nadany tzw. „bieg przyśpieszony”, gdyż chodzi o doręczenie skargi i odbycie rozprawy podczas przelotnego pobytu p. Kiepury w kraju.

P. Hemar domaga się odpo­wiedniego odszkodowania.

 

Notatki ze świata

„Kurjer Wileński” 12 czerwca 1933, nr 153

KIEPURĘ SKARŻY DO SĄDU Marian Hemar autor przebojów rewiowych. Chodzi mu o to, że Kiepura zmienił tekst piosenki w filmie Pieśń nocy. Tekst ten był układu Hemara. Tymczasem Kiepura oświadcza, że bardzo się z takiego obrotu rzeczy cieszy, bo on to właśnie będzie miał możność pociąg­nięcia Hemara za plagiat… Istotnie śpiewak zmienił tekst piosenki, ale miał do tego prawo zastrzeżone umową z wytwórnią, zwłaszcza że tekst Hemara był… idiotyczny. Ale co cie­kawsze, to że Hemar uznał to za słuszne, i zmieniony tekst został wydany i nagrany na płyty pod… jego nazwiskiem… Krótko mó­wiąc – będzie sensacyjny proces.

 

(materiały prasowe z archiwum Mireli Tomczyk)


Zdjęcie wprowadzające: Scena z filmu Pieśń nocy z 1932 roku / „Jlustracja Polska” 1932, nr 24.

Like
1
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments