Eugeniusz Bodo. Doniesienie

<U góry z lewa odręczna adnotacja z nieczytelnym podpisem:> Na Naradę Specjalną
<W prawym górnym rogu krótki tekst zamazany>

 

DO ZASTĘPCY LUDOWEGO KOMISARZA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ZSRR
Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego 3-j rangi –
tow. MIERKUŁOWA.

 

DONIESIENIE
Kopia dokumentu NKWD, w której zaleca się, przy braku dowodów, zesłanie Eugeniusza Bodo do łagru.

26 czerwca 1941 roku przez O<ddział> K<ontrwywiadu> U<kraińskiego> NKWD obwodu lwowskiego został zaaresztowany podejrzany o działalność wywiadowczą na korzyść Polski i Niemiec JUNOD-BODO Eugeniusz-Bohdan Fiodorowicz, urodzony w 1899 roku, narodowości szwajcarskiej, poddany Szwajcarii, artysta, kawaler.

Podczas odwrotu ze Lwowa aresztowany JUNOD-BODO został ewakuowany do NKWD Baszkirskiej ASRR, oryginalne materiały, demaskujące jego działalność wywiadowczą, tam jednak nie nadeszły, z wyjątkiem wypisu ze spisu, w którym wskazuje się, że JUNOD-BODO jest podejrzany o przynależność do wywiadów Polski i Niemiec. Wpisu ze spisu nie zaopatrzono ani w datę, ani w liczbę, nie wiadomo też, skąd został otrzymany. Przesłuchanie osób, znających JUNODA-BODO, nie wydaje się możliwe, gdyż cały skład jazzu, w którym pracował JUNOD-BODO, wyjechał do Iranu.

Przeprowadzone śledztwo nie potwierdziło działalności wywiadowczej JUNODA-BODO.

Podejrzenia co do przynależności JUNODA-BODO do polskiego wywiadu mają jednak jakieś podstawy, gdyż w przedłożonych w swoim czasie przez Polaków w L<udowym> K<omisariacie> S<praw> Z<agranicznych> spisach poszukiwanych obywateli polskich figurował także JUNOD-BODO, podczas gdy jest on obywatelem szwajcarskim i zainteresowania Polaków jego losem nie można uznać za przypadek.

Uwzględniając, że JUNOD-BODO jest osobą podejrzaną, uważałbym za celowe przedstawienie jego sprawy na Naradzie Specjalnej przy NKWD i zamknięcie w obozie na termin do 5 lat.

 

NACZ. 2 ZARZĄDU NKWD ZSRR
Komisarz Bezpieczeństwa Państw<owego> 3 rangi – <podpis> /FIEDOTOW/

 

„30” października 1942 roku.

[pisownia oryginalna]

 

(archiwum Instytutu Pamięci Narodowej)


Zdjęcie wprowadzające: Eugeniusza Bodo; zdjęcie zrobione w więzieniu przez NKWD ok. 1942 roku. Oryginalne fotografie zostały wysłane Wierze Rudź w 1994 roku przez Rosyjski Czerwony Krzyż. 

Like
4
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments