Czek dyrektora […] dla Halamy okazał się czekiem bez pokrycia

„Warszawski Dziennik Narodowy”
26 maja 1935, nr 1B

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę b. dyrek­tora administracyjnego teatru Cyganeria Warszawska Teodora Sakowskiego […] oskarżonego o prze­stępstwo przeciwko przepisom ustawy czekowej. P. Sakowski wręczył głośnej artystce p. Lodzie Halamie, jako honorarium za występy, czek płatny w Pow­szechnym Banku Związkowym na sumę 1250 zł. Kiedy nadszedł termin płatności okazało się, że rachunek czekowy p. Sa­kowskiego jest zamknięty. Czek, posiada­ny przez p. Halamę stał się świstkiem pa­pieru bez wartości.

Wprost z banku udała się p. Halama do władz policyjnych, a te skierowały sprawę do sędziego śledczego. W ciągu kilku dni p. Sakowski znalazł się za kratą. Śledztwo toczyło się pierwotnie w kierunku udowodnienia oszustwa, zakończyło się jednak na oskarżeniu p. Sakowskiego je­dynie o przekroczenie przepisów czekowych.

W sądzie grodzkim zapadł wyrok, skazujący go na 6 tygodni bezwzględnego aresztu i 500 złotych grzywny. Wczoraj sprawę rozpatrywał wydział odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie i wyrok ten zatwierdził.

Czy p. Loda Halama otrzymała należne jej pieniądze – kroniki sądowe milczą.

 

Finansowanie teatru

„Kurjer Warszawski”
24 sierpnia 1933, nr 233, wyd. poranne

P. Teodor Sakowski, dyrektor administracyjny b. teatru Morskie Oko, w związku z wiadomością o jego sprawie sądowej, wyjaśnia nam, iż czek, wystawiony na imię p. Lody Halamy miał charakter czeku gwarancyjnego. P. Sakowski przedstawił pismo p. Halamy, stwierdzające tę okoliczność. Na sprawie wyjaśnione to być nie mogło z powodu nieobecności p. Sakowskiego, który od wyroku zaocznego złożył opozycję. 

 


Zdjęcie wprowadzające: Loda Halama, aktorka-tancerka – fotografia wykonana w atelier (1937). Fot. Seymour Maurice, Chicago. Źródło: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji / NAC.

Like
1
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments