10 tys. franków wygrała Pola Negri w procesie z paryskim tygodnikiem

10 tys. franków wygrała Pola Negri w procesie z paryskim tygodnikiem

„Goniec Nadwiślański”
27 lipca 1939, nr 171

Jak już donosiliśmy, Pola Negri wystąpiła przed paroma miesiącami ze skargą sadową przeciwko jednemu z wielkich tygodników paryskich. Przedmiotem skargi był artykuł którego autor poma­wia Polę Negri o bliski kontakt z kie­rowniczymi osobistościami Rzeszy.

Bezpośrednio po ukazaniu się tego artykułu wytwórnia francuska zerwała kontrakt z polską gwiazdą, podobnie jak i wytwórnia amerykańska, która zawiadomiła artystkę, że nie będzie ko­rzystać z jej usług. Pola Negri prosiła sąd o przyznanie jej odszkodowania od tygodnika, ponieważ wymieniony artykuł naraził ją na poważne straty w postaci zerwanych kontraktów. Gwiazda żądała wielotysięcznej sumy franków francuskich.

Sad przyznał jej 10 000 franków podkreślając w motywach wyroku, że istotnie, wysuwane przez tygodnik za­rzuty mogły poderwać autorytet gwiazdy filmowej.

 

Pola Negri wygrała proces. Sąd paryski przyznał jej 10 tys. fr. odszkodowania

„Dziennik Poranny”
29 lipca 1939, nr 172

Warszawska koła filmowe otrzymały wiadomość o sensacyjnym wyroku jaki zapadł w Paryżu w głośnej spławie wytoczonej przez polską gwiazdę filmową, Polę Negri. Pola Negri wystąpiła z powództwem przeciwko jednemu z wielkich tygodników pa­ryskich za pomawiające ją o kontakt z kierowniczymi osobistościami Rzeszy, co w konsekwencji narazić ją mogło na straty i utratę możliwości zarobkowych, jako artystki fil­mowej.

Sąd uznał słuszność powództwa Poli Negri i zasadził na jej rzecz 10 000 franków fr. W motywach wyroku podkreślano, iż wysuwane zarzuty mogły poderwać autorytet gwiazdy filmowej.

Like
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments