"Stare Kino Cinema Residence" w Łodzi - hotel z duchem pierwszego kinematografu.

Koniec XIX wieku. Pochodzący z okolic Radomia, Antoni i Władysław Krzemińscy uruchamiają przy Piotrkowskiej 17 pierwszy stały kinematograf na ziemiach polskich. W „Gabinecie Iluzji”  przez 3 lata prezentowali, dopiero co opatentowany, wynalazek braci Lumière.

Kilka lat później, niewiele dalej, przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Cegielnianej (dziś Jaracza), inżynier Teodor Junod zakłada swój „Teatr Iluzji: Urania”, gdzie artystycznego bakcyla łapie jego syn Bogdan, znany później jako Eugeniusz Bodo . W „Uranii” często też bywał poeta Julian Tuwim.

Ulica Piotrkowska była wówczas ośrodkiem kultury i wizytówką miasta. Nie inaczej jest teraz, kiedy miasto inwestuje w popularny deptak, aby był on nadal częścią reprezentacyjną Łodzi.