"Stare Kino Cinema Residence" w Łodzi - hotel z duchem pierwszego kinematografu.

Koniec XIX wieku. Pochodzący z okolic Radomia, Antoni i Władysław Krzemińscy uruchamiają przy Piotrkowskiej 17 pierwszy stały kinematograf na ziemiach polskich. W „Gabinecie Iluzji”  przez 3 lata prezentowali, dopiero co opatentowany, wynalazek braci Lumière.

Kilka lat później, niewiele dalej, przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Cegielnianej (dziś Jaracza), inżynier Teodor Junod zakłada swój „Teatr Iluzji: Urania”, gdzie artystycznego bakcyla łapie jego syn Bogdan, znany później jako Eugeniusz Bodo . W „Uranii” często też bywał poeta Julian Tuwim.

Ulica Piotrkowska była wówczas ośrodkiem kultury i wizytówką miasta. Nie inaczej jest teraz, kiedy miasto inwestuje w popularny deptak, aby był on nadal częścią reprezentacyjną Łodzi.

Od teatrzyków świetlnych do pierwszej polskiej wytwórni filmowej.

Polska, jeszcze będąc pod zaborami, odpowiedziała dużym zainteresowaniem na nowy wynalazek – kinematograf.

Wszak jednymi z konstruktorów pierwszego aparatu „żywej fotografii” byli także Polacy: Piotr Lebiedziński, bracia Popławscy, I. Janowski i Kazimierz Prószyński. Ogólnie jednak przyjmuje się, że to bracia Lumiere są prekursorami światowego filmu.

Pierwsze publiczne projekcje na ziemiach polskich, odbyły się już pod koniec XIX wieku i polegały na  prezentacji nowego wynalazku odpłatnie, na zasadzie kina obwoźnego.